نوشته‌ها

پرسش‌های متداول پایانه فروش

پرسش‌های متداول پایانه فروش

پرسش‌های متداول پایانه فروش برای دریافت گزارش ریز تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان چه باید کرد؟ به بخش پورتال پذیرندگان به آدرسhttp://172.17.15.16/default.aspx  مراجعه کنید. در این پرتال پذیرنده می‌تواند گزارش ریزتراکنش‌ها شامل خرید، شارژ و مانده‌گیری را برای هر با…