معاون فناوری اطلاعات

احمد پیشگاه‌ زاده

02123762025


پست الکترونیکی:
pishgah@sayancard.ir

معاون مالی و اداری

محمدعلی کاشانی مقدم

0212376112


پست الکترونیکی:
kashani-m@sayancard.ir

مدیر زیرساخت وسخت افزار

رضا صفری

02123762111


پست الکترونیکی:
Safari-reza@sayancard.ir br /> br />

مدیر مالی و بودجه

محمد حسن آقا بزرگ

0212376114


پست الکترونیکی:
Aghabozorg-MohammadHasan@sayancard.ir

مدیر حوزه مدیریت و روابط عمومی

فاطمه جهاندار

02123762040


پست الکترونیکی:
Jahandar-Fatemeh@sayancard.ir

سرپرست امور نمایندگان

کوروش نجم آبادی

0212376109


پست الکترونیکی:
najmabadi-k@sayancard.ir

سرپرست امنیت

حسین علی‌نژاد

02123762084


پست الکترونیکی:
alinezhad-h@sayancard.ir

سرپرست امورحقوقی

زهرا یعقوبی

0212376139


پست الکترونیک :
yaghobi-z@sayancard.ir

سرپرست طرح ریزی راهبردی

شهلا قادری

0212376132


پست الکترونیک:
ghaderi-shahla@sayancard.ir

مدیریت امور مشتریان