• یکشنبه 2 دی 1397سایان‌کارت سومین PSP از نظر کاهش ضریب خطای پذیریندگی در گزارش آبان ماه شاپرک

    بر اساس آخرین گزارش شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک)، شرکت سایان‌کارت توانست جایگاه خود را در شاخص کاهش خطای ضریب پذیرندگی حفظ کند

    به گزارش روابط عمومی شرکت سایان‌کارت، شرکت سایان‌کارت در گزارش اقتصادی مهرو آبان97 شاپرک که در اواخرآذر ماه سال جاری منتشر شد، توانست رتبه سوم در شاخص کاهش ضریب خطای پذیرندگی شاپرک را کسب کند.
    این شرکت در گزارش ماه قبل (شهریور) نیز توانسته بود در بین شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیک رتبه سوم در این شاخص را به خود اختصاص دهد.
     ضریب خطای پذیرندگی تراکنشی است که از دید شاپرک ناموفق است و علت بروز خطا، سوئیچ شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت است.