مرکز تلفن سایان کارت 24 ساعت 7 روز هفته آماده پاسخگویی به پرسش های مشتریان سایان کارت است. مشتریان سایان کارت همچنین می توانند از باشگاه مشتریان سایان کارت و به صورت بر خط از خدمات پشتیبانی مشتریان بهره مند شوند.

شرکت سایان کارت

 
 

اعتبارسنجی