مهارتهای کارشناس سوئیچ


 • آشنایی کامل با مفاهیم حوزه پرداخت
 • آشنا با سوئیچ پرداخت
 • آشنایی با مستندات شاپرک
 • آشنایی با سیستم عامل لینوکس و ویندوز
 • آشنایی با دیتابیس های Oracle و SQL Server
 • آشنایی با زبانهای برنامه نویسی #C یا ++C

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

مهارتهای کارشناس دیتابیس


Oracle Database

 • مسلط به مباحث Oracle RAC
 • تسلط به مباحث RMAN
 • آشنایی با مباحث Golden Gate

SQL Server Database

 • آشنا با مفاهیم Configuration-Backup
 • Strategies- Performance Tuning
 • تجربه کافی در HA
 • آشنا به SSIS
 • حداقل 2 سال سابقه کار بعنوان DBA
 • سابقه در دیتابیس های 7*24
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

مهارتهای برنامه نویس دستگاههای کارتخوان


 • مسلط به C یا ++C
 • آشنا به ISO 8583
 • سابقه برنامه نویسی دستگاههای POS
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت
 • آشنا با استانداردهای PCI DSS – PCI PED
 • آشنا با معماری QT
 • آشنا با SDK انواع برندهای دستگاههای کارتخوان

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

مهارتهای برنامه نویس دات نت


 • مسلط به #C و NET
 • مسلط به net MVC
 • مسلط به Entity Framework
 • مسلط به T-SQL
 • مسلط به Restful & SOAP Services
 • مسلط به OOP
 • مسلط به HTML
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت
 • تجربه کار با Team Foundation Server و JavaScript و Css3 و HTML5
 • آشنایی با الگوهای طراحی و ابزارهای مدلسازی نرم افزار
 • آشنایی با متدلوژی Agile Scrum
 • آشنایی با ساختار دیتابیس Oracle و SQL Server

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

مهارتهای مدیر سرمایه های انسانی


 • ۷ الی ۱۰ سال سابقه کار مدیریتی در زمینه منابع انسانی
 • مسلط به قوانین وزارت کار، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی و مسلط به امور تنظیم قراردادهای پرسنلی
 • مسلط به ایجاد سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و مقررات سازمانی مسلط بر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل
 • نظارت بر کلیه امور رفاهی توانا در مهارت‌های ارتباطی و رفتار سازمانی
 • توانایی برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی مسلط به تمامی روش‌ها و فرآیندهای منابع انسانی
 • رشته تحصیلی: کارشناسی و بالاتر مرتبط

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

مهارتهای کارشناس کنترل پروژه


 • مسلط به برنامه پریماورا
 • آشنا بودن با صنعت پرداخت الکترونیک
 • داشتن حداقل 3 سال تجربه مفید در کنترل پروژه
 • حداقل مدرک کارشناسی صنایع
 • جنسیت: زن

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

حوزه فناوری اطلاعات

مهارتهای کارشناس سوئیچ


 • آشنایی کامل با مفاهیم حوزه پرداخت
 • آشنا با سوئیچ پرداخت
 • آشنایی با مستندات شاپرک
 • آشنایی با سیستم عامل لینوکس و ویندوز
 • آشنایی با دیتابیس های Oracle و SQL Server
 • آشنایی با زبانهای برنامه نویسی #C یا ++C

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir


مهارتهای کارشناس دیتابیس


Oracle Database

 • مسلط به مباحث Oracle RAC
 • تسلط به مباحث RMAN
 • آشنایی با مباحث Golden Gate

SQL Server Database

 • آشنا با مفاهیم Configuration-Backup
 • Strategies- Performance Tuning
 • تجربه کافی در HA
 • آشنا به SSIS
 • حداقل 2 سال سابقه کار بعنوان DBA
 • سابقه در دیتابیس های 7*24
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir


مهارتهای برنامه نویس دستگاههای کارتخوان


 • مسلط به C یا ++C
 • آشنا به ISO 8583
 • سابقه برنامه نویسی دستگاههای POS
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت
 • آشنا با استانداردهای PCI DSS – PCI PED
 • آشنا با معماری QT
 • آشنا با SDK انواع برندهای دستگاههای کارتخوان

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir


مهارتهای برنامه نویس دات نت


 • مسلط به #C و NET
 • مسلط به net MVC
 • مسلط به Entity Framework
 • مسلط به T-SQL
 • مسلط به Restful & SOAP Services
 • مسلط به OOP
 • مسلط به HTML
 • سابقه کار مرتبط با شبکه پرداخت
 • تجربه کار با Team Foundation Server و JavaScript و Css3 و HTML5
 • آشنایی با الگوهای طراحی و ابزارهای مدلسازی نرم افزار
 • آشنایی با متدلوژی Agile Scrum
 • آشنایی با ساختار دیتابیس Oracle و SQL Server

ویژگیهای عمومی


 • توانایی کار گروهی و حل مساله
 • هدفمند، متعهد و باانگیزه
 • سختکوش و صبور
 • مشتاق یادگیری
 • دقت به جزئیات
 • توانایی مدیریت زمان
 • توانایی کنترل استرس
 • مهارتهای ارتباطی و قدرت تبادل نظر با دیگران
 • آشنایی با زبان انگلیسی در حد درک متون تخصصی

لطفاٌ رزومه خود را به آدرس زیر ارسال نمایید:
jobs@sayancard.ir

حوزه امنیت
توسعه کسب و کار
مالی و اداری / پشتیبانی