اعلام درخواست درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

متقاضیان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی می توانند با درج اطلاعات خود در این صفحه نسبت به ارائه درخواست درگاه پرداخت ، بدون وابستگی به بانک، اقدام نمایند.