پرسش‌های متداول پایانه فروش

پرسش‌های متداول پایانه فروش

پرسش‌های متداول پایانه فروش برای دریافت گزارش ریز تراکنش‌های دستگاه کارت‌خوان چه باید کرد؟ به بخش پورتال پذیرندگان به آدرسhttp://172.17.15.16/default.aspx  مراجعه کنید. در این پرتال پذیرنده می‌تواند گزارش ریزتراکنش‌ها شامل خرید، شارژ و مانده‌گیری را برای هر با…
دستگاه کارتخوان V-5

نحوه به روز رسانی دستگاه های کارتخوان V-5

آموزش ارتقاء دستگاه های کارتخوان شرکت سایان کارت، سری V-5
دستگاه ها کارتخوان V-3

نحوه به روز رسانی دستگاه های کارتخوان V-3

آموزش ارتقاء دستگاه های کارتخوان شرکت سایان کارت، سری V-3