سرپرست جدید پژوهشکده پولی و بانکی معرفی شد
ادامه روند قطع رمز دوم ایستا
بهمن 14, 1398
قطع رمز دوم ایستا در بانک‌ها
بهمن 14, 1398

سرپرست جدید پژوهشکده پولی و بانکی معرفی شد

با حکم رئیس‌کل بانک مرکزی،دکترکمیجانی، سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی شد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر عبدالناصر همتی‌ طی حکمی، دکتر اکبر کمیجانی‌ قائم‌مقام بانک مرکزی را با حفظ سمت فعلی به عنوان سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منصوب کرد.