توضیح شاپرک درباره کارت به کارت و تفاوت آن با خدمات شبکه پرداخت
سایان‌کارت آگهی افزایش سرمایه این شرکت را منتشر کرد
می 25, 2019
همایش سیاست‌های پولی و ارزی امسال برگزار نمی‌شود
می 26, 2019

توضیح شاپرک درباره کارت به کارت و تفاوت آن با خدمات شبکه پرداخت

به گزارش روابط‌عمومی شاپرک، موضوعی که غالبا در مورد  خدمت کارت به کارت و ارائه‌دهندگان آن اشتباه گرفته می‌شود اختلاط این کسب وکار با پرداخت‌یاری یا سایر خدمات ارائه شده در قالب شبکه پرداخت است. در واقع برخلاف خدمات پرداخت، خدمت کارت به کارت تماما شتابی بوده و از زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیک کشور یعنی سوئیچ شرکت‌های PSP  و شرکت شاپرک عبور نمی‌کنند بلکه مشابه سایر تراکنش‌های کارت به کارت از طریق سوئیچ بانک پذیرنده مستقیما به سوئیچ شتاب ارسال می‌شوند.
با توجه به تکرار این اشتباه از سوی برخی ناظران و رسانه‌ها، تأکید بر این نکته ضروری است که خدمت کارت به کارت چه در قالب برخی اپلیکیشن‌های شرکت‌های PSP  ارائه شود و چه از سوی برخی اپلیکیشن‌های دیگر، کاملا از شبکه پرداخت مجزا بوده و بنا بر الزامات بانک مرکزی، نظارت مدیریت ریسک‌های آن بر عهده بانک‌ها قرار دارد.