اهدای جوایز به پذیرندگان برتر

مراسم اهدای حوایز پذیرندگان برتر باشگاه مشتریان برگزار شد. در این مراسم پذرندگان برتر سایان کارت توسط مسئولان شرکت و در محل تجارتآنها مورد تقدیر قرار گرفتند.

بیشتر...

کارت های هدیه بانک قوامین

کارت های هدیه بانک قوامین، هدیه مناسب برای دوستان و عزیزان شما. باشگاه مشتریان سایان کارت برای مشتریان عضو امکانات ویژه ای را در دستیابی به این کارت ها فراهم می کند.

بیشتر...

دستگاه های POS جدید سایان کارت

دستگاه های POS جدید سایان کارت، با قابلیت های بیشتر و و بهره وری بالاتر اکنون در اختیار مشتریان سایان کارت است.

بیشتر...